My Chocolate Factory Mijn Chocoladefabriek

Discover the magical world of sweets, and learn mathematics. Ontdek de magische wereld van zoetigheid en leer rekenen.

Fun Math for Kids

My Chocolate Factory is an educational app for the iPad, designed by experts for the youngest minds.Learn about volume, weight, length, time, division, multiplication, fractions and percentage through 8 innovative games.

Reken spel voor kinderen.

Mijn Chocoladefabriek is een educatieve app voor de iPad, ontwikkeld door experts voor de jongste geesten. Leer meer over inhoud, gewicht, lengte, tijd, delen, vermenigvuldigen, breuken en percentages met 8 innovative spellen.

Interactive Educational Games

By using the latest technologies we invented a medium for the science of mathematics, which closes the gap to current generation. Kids get the genuine learning experience, by only using their minds and fingers, and they always have instant feedback on their progress.

Interactieve leerzame spellen.

Door gebruik te maken van de nieuwste technologieen hebben we een medium ontwikkeld voor de wetenschap van rekenen dat de kloof dicht tussen de huidige generaties. Kinderen krijgen de orginele leerervaring door alleen hun hersenen en vingers te gebruiken, en zij krijgen altijd direct een terugkoppeling op hun vorderingen.

Engaging Environment

We try to design simple interfaces, and to use shapes and colors, that are easy to connect with,so kids don’t get distracted, they can focus only to what is really important.

Een aansprekende omgeving.

Wij proberen eenvoudige interfaces te ontwikkelen, kleuren en vormen te gebruiken die herkenbaar zijn zodat de kinderen niet afgeleid worden. Zij kunnen zich daardoor volledig richten op wat werkelijk belangrijk is.

Simple Math Solutions

The abstract idea of numbers is transformed into something simple and sweet, which makes learning a piece of cake.

Eenvoudige reken oplossingen.

De abstracte begrippen van getallen zijn omgezet naar iets eenvoudigs en zoets, wat het leren makkelijk maakt.contact us! neem contact met ons!